Contoh Surat Lamaran Kerja PNS

...................., 2011

Hal: Lamaran Kerja

Kepada
Yth. Bapak Bupati ................
Di
........................

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA:
Tempat / Tgl lahir :
Jenis Kelamin:
Agama:
Pendidikan:
Alamat:

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Kabupaten ............... dan sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan :

1. Fotokopi Ijazah / STTB yang dilegalisir;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pencari kerja yang dilegalisir;
3. Pasfoto hitam putih ukuran 3×4 sebanyak 3 (tiga) lembar;
Surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan saya bersedia bertanggung jawab.
Demikian permohonan ini dan atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Hormat saya,

Jenis tenaga yang dilamar :

Kualifikasi pendidikan


loading...